Domaine de l’Oiselière beschikt over het Europees Ecolabel!

Wat is dat? Het Europees Ecolabel, ontstaan in 2005, is een milieukeurmerk dat waarborgt dat de onderneming waarin u overnacht zich houdt aan de volgende voorwaarden:

 • gering energiegebruik
 • gering watergebruik
 • geringe afvalproductie
 • gebruik van hernieuwbare energiebronnen en stoffen die minder schadelijk zijn voor het milieu
 • communicatie en bevordering van het milieubewustzijn van de klanten

Dit alles berust op strenge criteria, beschreven in gemeenschappelijke lastenboeken die gelden in alle lidstaten van de Europese Unie.Dit label wordt toegekend door de AFNOR, een onafhankelijke instantie.

Ons milieubeleid

Ons team heeft een globaal beleid opgezet met het doel de invloed op ons uitzonderlijk en gevoelig milieu zo veel mogelijk te beperken. Wij willen, in overeenstemming met onze waarden, deelnemen aan duurzaam, gebruiksvriendelijk en milieuvriendelijk toerisme.Onze inzet hiervoor is vandaag al omgezet in concrete handelingen:

 • De camping is alleen toegankelijk voor voetgangers om visuele en geluidshinder te voorkomen
 • Wij onderhouden de groenvoorzieningen door handmatige onkruidbestrijding: nul-pesticiden
 • Wij gebruiken uitsluitend Ecolabel gecertificeerde onderhoudsproducten
 • Wij maken gebruik van edele grondstoffen zoals hout voor onze nieuwe aanleg- en bouwwerkzaamheden om het gebruik van olieproducten te verminderen
 • Wij doen ons best om onze prestaties te verbeteren d.m.v. een wekelijkse opvolging van het water- en energiegebruik en het constant streven naar de verbetering van onze werkmethodes
 • Wij sorteren ons afval en moedigen onze klanten aan om dit ook te doen
 • Wij hebben een composteerhuisje, waarin organisch afval kan worden ingezameld
 • Verder hebben wij partnerschappen afgesloten met lokale producenten voor de bio-supermarkt van de camping

En wij hebben nog meer plannen!

Onze projecten voor de versterking van onze inzet zijn:

 • Uitbreiding van de participerende biologische moestuin
 • Meer partnerschappen afsluiten met lokale en biologische producenten voor de winkel en het restaurant